Co to jest Brainspotting?

Brainspotting (BSP) jest innowacyjną metodą leczenia traumy i jej symptomów. Założenia teoretyczne BSP zgodne są z najnowszymi osiągnięciami neuronauki, co wyjaśnia zdolność do inicjowania procesów prowadzących do głębokiej i trwałej neuroplastycznej zmiany.

Brainspotting to wysoce skuteczna i skoncentrowana metoda leczenia, która działa poprzez identyfikację, przetwarzanie i uwalnianie podstawowych neurofizjologicznych źródeł bólu emocjonalnego, bólu fizycznego, traumy, dysocjacji i wielu innych objawów. Brainspotting jest jednocześnie formą diagnozy, jak i metodą leczenia, wzmocnioną dźwiękiem bilateralnym.

Brainspotting (BSP) wspiera i wzbogaca relację terapeutyczną, w której empatyczna i dostrojona obecność terapeuty w trakcie procesu  głębokiego rezonansu prawej półkuli terapeuty - do prawej półkuli klienta, ma działanie uzdrawiające.

To neurobiologiczne i niezwykle nośne i precyzyjne narzędzie, jakim jest Brainspotting, może zlokalizować, przetworzyć i uwolnić pamięć przykrych doświadczeń, które często na poziomie niejawnym (implicit) pozostają poza zasięgiem świadomości.

Przypuszcza się, że Brainspotting angażuje głębokie struktury mózgu i ciało, dzięki bezpośredniemu dostępowi do układu limbicznego, śródmózgowia, a nawet rdzenia kręgowego. BSP jest zatem fizjologicznym narzędziem i metodą leczenia, która ma głębokie konsekwencje psychologiczne, emocjonalne i fizyczne. 

​​Jak działa Brainspotting?

Brainspotting wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu, aby dotrzeć do źródeł traumy oraz innych przykrych doświadczeń zapisanych w głębokich strukturach mózgu. Dzięki relacyjnemu dostrojeniu oraz skupionej uważności w trakcie wpatrywania się w odpowiedni punkt w polu widzenia, czyli w tzw. „Brainspot” - somatycznie i psychofizjologicznie związany z pamięcią doświadczenia traumy - możliwe jest uruchomienie potencjału mózgu do samoleczenia.​

O traumie i BSP

Każde doświadczenie, które powoduje głęboki fizyczny lub/i emocjonalny uraz, w efekcie którego osoba  doświadcza uczucia bezsilności, czy poczucia uwięzienia, potencjalnie może stać się doświadczeniem traumatycznym. W większości przypadków ludzie doświadczeni traumą nie mają adekwatnego wsparcia lub też wewnętrznych zasobów, aby owo doświadczenie zostało w pełni zintegrowane.

Przeżycia traumatyczne nie pozostają w izolacji, ale nakładają się na siebie warstwami tworząc swego rodzaju „rezerwuar traumatycznych doświadczeń”. Tak więc niezintegrowane traumatyczne doświadczenie stanie sie jedną z części życiowego rezerwuaru traumy jednostki.

Zarówno psychika, jak i cialo nieuchronnie narażone bedą na wpływ oraz nieustanne działanie fizycznych, energetycznych i emocjonalnych procesów – często bolesnych konsekwencji związanych ze zgromadzonym i skumulowanym ładunkiem traumy. Ponieważ „trauma przechowywana”  jest w ciele, aby doświadczenie traumatyczne mogło zostać w pełni przepracowane i zintegrowane, należy w leczeniu zastosować metody stymulujące procesy podkorowe w mózgu, które bezpośrednio odpowiedzialne są za automatyczne reakcje w ciele - somatyczne symptomy traumy. 

            

Brainspotting jest innowacyjną metodą leczenia traumy oraz jej symptomów w sposób szybki i skuteczny, gdzie osiągnięta zmiana jest głęboka i trwała. Ta względnie nowa metoda odkryta została w 2003 roku przez znanego  nowojorskiego innowatora EMDR (autor „Natural Flow EMDR”) -  Davida Grand PhD, który przypadkowo w trakcie swojej pracy z klientem dokonał odkrycia bardziej skutecznego sposobu rozwiązania i przepracowania traumy. 

 

“Where we look affects how we feel” - David Grand, PhD - “Tam gdzie patrzymy, wpływa na to jak się czujemy”.

 

Brainspotting opiera się na tym naturalnym fenomenie i wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu, aby dotrzeć do źródeł traumy – głęboko zapisanych  i przechowywanych informacji w surowej i nieprzetworzonej formie. Brainspotting polega na odnalezieniu w polu widzenia takiego punktu, który będzie bezpośrednio korespondował z wewnętrznym odczuciem – somatycznym odzwierciedleniem problemu. 

Pozycja oczu związana z energetyczno-emocjonalną aktywacją traumatycznego materiału, lub też ładunkiem emocjonalnym problemu, to tzw. brainspot. Ta odpowiednia pozycja oczu stanowi pewnego rodzaju „dostęp” do wspomnień zarówno emocjonalnych jak i somatycznych; jest również środkiem umożliwiającym przetworzenie traumy „tu i teraz”. Przypuszcza się, że brainspot ma dostęp do głębokich  struktur mózgu tj. śródmózgowia oraz rdzenia kręgowego. 

Tak więc podczas wpatrywania się w brainspot, oraz dzięki pozostaniu w stanie uważnego skupienia stymulowany będzie proces zdrowienia. Przepracowanie traumy dokonuje się w sposób organiczny angażując głębokie struktury w  mózgu, do których nie ma dostępu świadoma część umysłu, z jego zdolnościami poznawczymi i językowymi.

 

W efekcie tego procesu, dzięki uwolnieniu szerokiej gamy emocjonalnych i somatycznych uwarunkowań, przywrócona zostaje równowaga autonomicznego układu nerwowego, a pamięć o negatywnym doświadczeniu nie będzie powodować uczuć przykrości, ani stresu. 

W wielu przypadkach, pierwotnie związany z aktywacją i przykrym doświadczeniem brainspot, stanie się swego rodzaju zasobem jendostki oraz źrodłem psychologicznej elastyczności i siły.   

 

Brainspotting wykorzystuje naturalne zdolności mózgu do samoleczenia.

 

Brainspotting jest terapią skoncentrowaną na świadomości ciała i mózgu, oraz na głębokim dostrojeniu terapeuty do klienta. Dzięki temu, że w Brainspotting dostrojenie w relacji terapeutycznej jest czynnikiem podstawowym, zapewnione zostają optymalne warunki, aby mózg dokonał samo-leczenia. Dlatego terapeuta w terapii Brainspotting będzie dostrojony do klienta na wielu poziomach, a w trakcie trwania procesu będzie  minimalnie zaangażowany werbalnie tak, aby proces mógł przebiegać głównie w strukturach podkorowych mózgu.

 

Brainspotting jest narzędziem fizjologicznym, które ma swoje nośne psychologiczne konsekwencje.

 

Brainspotting ma swoje zastosowanie w pracy z szeroką gamą problemów psychologicznych, jak i somatycznych np. zaburzenia lękowe,  uzależnienia, zaburzenia więzi i jej wszelkie psychologiczne konsekwencje (depresja, niskie poczucie wartości, problemy relacyjne etc.); trauma typu 1 i typu 2, ból fizyczny, oraz tak skomplikowane uwarunkowania jak Fibromialgia, bóle fantomowe oraz  inne medycznie niewyjaśnione symptomy. Brainspotting może być wykorzystany w pracy nad zasobami, zwiększeniem wydajności i kreatywności, między innymi w sztuce i sporcie.

Dzięki swojej lekkości i elastyczności zawdzięczającej brakowi sztywnych reguł i protokołów, Brainspotting może być łatwo zintegrowany i łączony z innymi metodami leczenia; może być użytecznym uzupełnieniem różnych terapii skoncentrowanych na ciało,  jak i wzbogacić tradycyjne metody terapeutyczne.

  • YouTube
  • Odwiedź nas na Facebook

©2020 Brainspotting Polska