Faza 1 Brainspotting - Przegląd

Brainspotting jest metodą terapii, która działa poprzez identyfikację, przetwarzanie i uwalnianie podstawowych neurofizjologicznych źródeł bólu emocjonalnego / fizycznego, traumy, dysocjacji i innych zaburzeń.

W Brainspotting identyfikujemy specyficzne pozycje oczu, tzw. brainspot, które mogą być zaobserwowane przez „Okno Wewnętrzne”, kierowane przez wewnętrzne odczucie klienta (felt sense) i/ lub przez „Okno Zewnętrzne”, czyli przez wskazówki obserwowalnych reakcji automatycznych klienta tj. mruganie, czy drganie oczu, rozszerzenie czy zmniejszenie się źrenic, zmiany w rytmie oddychania lub pozycji ciała etc.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z fenomenologicznym podejściem leżącym u podstaw modelu Brainspotting, jak również poznają strategie identyfikacji i przepracowania brainspot.

Podczas wykładów, pokazów na żywo oraz ćwiczeń w małych grupach uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:

 

  • Zrozumienie teorii i fenomenologii Brainspotting

  • Poznanie i zastosowanie różnych technik identyfikacji “brainspot” tj. „Okno Wewnętrzne” i „Okno Zewnętrzne” oraz “Gazespotting”

  • Zastosowanie zaawansowanego Modelu Zasobów

  • Zastosowanie brainspotting w terapii traumy, w tym kompleksowej traumy i dysocjacji, w zaburzeniach somatycznych i w psychologii sportu

  • Zastosowanie teorii i praktyki Brainspotting w codziennej praktyce

 

Część praktyczna skladać się będzie z:

 

  • Demonstracji na żywo różnych metod identyfikacji brainspot

  • Ćwiczeń w małych grupach, gdzie uczestnicy będą na zmianę przyjmować rolę zarówno klienta jak i terapeuty

  • YouTube
  • Odwiedź nas na Facebook

©2020 Brainspotting Polska