Faza 2 Brainspotting - Przegląd

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności BSP nabytych w trakcie szkolenia Fazy 1, jak również poszerzenie umiejętności o nowe, bardziej wyrafinowane metody pracy z klientem,  w szczególności praca z zasobami w kompleksowej traumie.

  

Szkolenie Fazy Brainspotting 2 rozpocznie się od przeglądu Okna Wewnętrznego i Okna Zewnętrznego z naciskiem na interakcje z klientami podczas sesji Brainspotting. Będziemy omawiać i studiować sposoby wyrafinowania procesu Brainspotting poprzez miareczkowanie i zwiększanie lub zmniejszanie aktywacji.

Studenci zapoznają się z kilkoma ważnymi trójwymiarowymi koncepcjami Brainspotting, tj. „Oś Z” Brainspotting ( blisko – daleko), oraz Terapią Konwergencji, która rozszerza „Oś Z” , w celu aktywacji nerwu błędnego przez odruch oczno-sercowy (ocularcardiac reflex).

Zaprezentowane zostaną zaawansowane techniki, w tym „Rolling Brainspotting” z powolnym śledzeniem oczu, zatrzymującym się na krótko na każdym brainspot na Osi X; „Selfspotting”, który pozwala klientom zlokalizować własne brainspots i Body Gridwork, który jest metodą identyfikacji i uwalniania miejsc w ciele, które utrzymują ból i stres.

Techniki nauczania będą składać się z wykładów (Powerpoint), dyskusji z pytaniami i odpowiedziami, demonstracjami i ćwiczeniami w parach.

Cele seminarium:

Podczas wykładów, pokazów na żywo i ćwiczeń w małych grupach uczestnicy nauczą się:

 • Zdefiniować części składowe Brainspotting

 • Zdefiniować komponenty diagnostyczne i leczenie w Brainspotting

 • Zademonstrować trójwymiarową Oś Z i Terapię Konwergencyjną

 • Zademonstrować One Eye Brainspotting

 • Zdefiniować i zademonstrować Rolling Brainspotting, Zaawansowany Model Zasobów oraz Selfspotting

Akredytacja

Aby zostać akredytowanym terapeutą Brainspotting należy:

 • Ukończyć Fazę 1 i Fazę 2  BSP osobiście

 • 50 godzin udokumentowanych sesji Brainspotting

 • Minimum 6 indywidualnych superwizji z akredytowanym superwizorem Brainspotting lub trenerem

 • Koszt certyfikacji $150 – płatne do Brainspotting Trainings, Inc

 • Certyfikat będzie uznany przez Brainspotting Trainings, Inc

 • Co 2 lata odnowa akredytacji, która wymaga udokumentowania 100 godzin sesji Brainspotting